Вхід на сайт

Ел. пошта:
Пароль:

Реєстрація на сайті

Призвіще: Область:
Ім'я: Населений пункт:
  По батькові: Номер телефону:
  Ел. пошта: Компанія:
   Пароль: Посада:
   Повторіть пароль: Рік початку роботи:
   Фото:
   З правилами розміщення об'єктів погоджуюсь

   Забули пароль?

   Вкажіть ел. пошту — ми надішлемо Вам новий пароль для входу
   Ел. пошта:

   Проблема на сайті

   Закрити
   Ваш e-mail:
   (необов'язково)
   Розкажіть нам, що сталось

   Правила агентської діяльності

   ЗАТВЕРДЖЕНО»

   Загальними зборами ВРВ АФНУ

    «11» грудня 2020 р.   ДОГОВІР

   про Правила агентської діяльності з нерухомістю

   Ми, агентства нерухомості, які легально працюють на ринку нерухомості Волинської області, в особі своїх повноважних представників, підтверджуючи прихильність до чесного ведення діяльності на ринку нерухомості, прагнучи забезпечити сприятливі та безпечні умови діяльності для усіх учасників ринку нерухомості, враховуючи певну неврегульованість законодавством України порядку проведення операцій з нерухомістю, домовились про нижче зазначені Правила агентської діяльності з нерухомістю. 

   ПРАВИЛА АГЕНТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З НЕРУХОМІСТЮ

   Розділ I. Загальні положення

   1. Ці Правила встановлюють загальні та особливі умови здійснення агентської діяльності з нерухомістю і спрямовані на врегулювання порядку проведення операцій з нерухомістю та надання посередницьких і представницьких послуг в операціях з нерухомістю, інформаційно-консультативних послуг щодо нерухомості, забезпечення захисту законних інтересів суб’єктів правовідносин, пов’язаних з проведенням операцій з нерухомістю; встановлення правовідносин між учасниками операцій з нерухомістю.

   2. Правила розроблені з врахуванням положень Цивільного, Господарського та Земельного кодексів України, Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність”, Закону України ”Про захист прав споживачів” та містять звичаї ділового обороту – правила поведінки, які є усталені у сфері проведення операцій з нерухомістю.

   3. Правила регулюють відносини між агентствами нерухомості та споживачами їх послуг (надалі – Клієнтами), встановлюють норми професійної етики агентів нерухомості, визначають норми взаємовідносин агентств нерухомості.

   4. Правила обов’язкові до виконання усіма агентствами нерухомості, які визнають їх положення та підписали Договір про Правила агентської діяльності з нерухомістю.

   5. Терміни, що вживаються у Правилах, мають таке значення:

   Нерухомість – земельні ділянки, житлові й нежитлові будинки, споруди, приміщення (квартири, дачі, гаражі тощо) або їх частини, а також інші об’єкти, вільне переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни їх призначення. 

   Агентська діяльність з нерухомістю (ріелторська діяльність) – це вид професійної діяльності з нерухомістю, яка полягає в наданні агентством нерухомості посередницьких, представницьких та консультативно-інформаційних послуг в операціях з нерухомістю від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок Клієнта, якого воно представляє. 

   Операції з нерухомістю - проведення та інвестування будівництва та оздоблення (оснащення) нерухомості; купівля, продаж, здача в оренду власної нерухомості; управління нерухомістю. 

   Агентство нерухомості - юридична особа будь-якої організаційно-правової форми або приватний підприємець, зареєстрований у встановленому порядку, як суб’єкт підприємницької діяльності, та одним з видів предмету діяльності якого є агентська діяльність з нерухомістю. 

   Агент нерухомості (ріелтор) – працівник Агентства нерухомості, який діє в межах повноважень наданих йому керівництвом Агентства нерухомості.

   Замовник (власник, покупець)– споживач, якому надаються послуги з нерухомістю за винагороду, за письмово укладеним договором. 

   Послуги з нерухомістю – продукт (результат) діяльності Агентства нерухомості для задоволення потреб Клієнта, пов’язаних з нерухомістю. 

   Договір на надання послуг – письмова угода між Агентством нерухомості та Клієнтом, яка врегульовує відносини щодо порядку надання послуг щодо операцій з нерухомістю.

   Партнер – агентство нерухомості, контрагент Агентства нерухомості у спільній операції з нерухомістю.

   Акт огляду – письмовий документ, який засвідчує факт передачі Агентством нерухомості інформації Клієнту про об’єкт нерухомості. 

   Інформація - документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що мали або мають місце у сфері операцій з нерухомістю.

   Ексклюзивний договір – це надання власником(ми) пріоритетного права агенству нерухомості на представлення його інтересів з продажу чи оренди (підписання основного договору) об’єкта з обов’язковим внесенням в базу МЛС та оплати винагороди партнеру у разі спільної угоди. Контакти ріелторів партнерів з власником відбувається через агентство нерухомості яке має письмовий договір з власником.

   Індивідуальний договір – це письмова угода між агентством нерухомості та замовником яка не дає пріоритетного права роботи з замовником перед іншими ріелторами


   Розділ II. Норми обслуговування Агентством нерухомості Клієнтів

   Глава 1. Порядок здійснення обслуговування Клієнтів

   6. Агентську діяльність з нерухомістю Агентства нерухомості проводять лише при наявності у Агентстві нерухомості Агентів нерухомості, які мають теоретичні знання та професійні навички проведення операцій з нерухомістю.

   7. Для належного ефективного обслуговування Клієнтів Агентство нерухомості повинно: 

   7.1. укласти з Клієнтом договір на надання послуг за рекомендованим зразком; 

   7.2. надавати точну і повну інформацію Клієнтам щодо предмету здійснення діяльності з нерухомістю; 

   7.3. дотримуватися у своїй діяльності чинного законодавства та вимог цих Правил; 

   7.4. вимагати від працюючих у фірмі Агентів нерухомості дотримуватися у своїй діяльності вимог чинного законодавства, цих Правил та норм професійної етики Агента нерухомості. (додатково ознайомити під підпис) 

   8. Агентство нерухомості надає послуги Клієнтам згідно з договором на надання послуг, який укладається в письмовій формі за  рекомендованим зразком,у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної зі сторін, відповідно до якого Агентство нерухомості зобов’язується надати послуги, пов’язані з нерухомістю, а Клієнт - оплатити ці послуги.

   9. Договір укладається за умови пред’явлення Клієнтом паспорта чи іншого документа, який посвідчує його особу (закордонного паспорта, посвідчення водія тощо).

   10. Істотними умовами договору на надання послуг є:

   10.1. предмет договору;

   10.2. Об’єкт - характеристика об’єкта нерухомості (при відчуженні, наданні в користування);

   10.3. Запит - умови Клієнта (при купівлі, отриманні в користування);

   10.4. права та обов’язки сторін;

   10.5. перелік послуг, що будуть надані Агентством нерухомості;

   10.6. розмір винагороди Агентства нерухомості за надання послуг та порядок її оплати; 

   10.7. відповідальність сторін за невиконання умов договору;

   10.8. термін дії та умови розірвання договору;

   10.9. порядок вирішення спорів, які можуть виникнути між сторонами.

   11. За погодженням сторін до договору про надання послуг можуть вноситись додаткові умови, які не суперечать чинному законодавству.

   12. Обов’язковими реквізитами договору є:

   12.1. прізвище, ім’я, по-батькові (усіх співласників), адреса фізичної особи/найменування, адреса, банківські реквізити юридичної особи – Клієнта;

   12.2. ті ж відомості щодо особи, яка уклала договір, якщо договір укладається не особисто Клієнтом;

   12.3. дані про паспорт Клієнта (представника Клієнта) чи інший чинний документ, який посвідчує його особу. 

   13. Факт передачі Агентством нерухомості необхідної Клієнтові інформації фіксується в Акті огляду об’єкта нерухомості, який укладається в письмовій формі за рекомендованим зразком. Обов’язковими реквізитами Акту огляду об’єкта нерухомості є:

   13.1. час і дата складання Акту;

   13.2. підпис та повне найменування (прізвище, ім’я, по-батькові) Клієнта або його представника; 

   13.3. адреса оглянутого об’єкта нерухомості;

   13.4. заявлена ціна продажу об’єкта нерухомості чи орендної плати;

   13.5. підпис та прізвище, ім’я та по-батькові Агента нерухомості.

   14. Якщо після підписання Акту огляду змінились вартість об’єкта нерухомості, розмір винагороди чи інші істотні умови договору, Агентство нерухомості та Клієнт можуть зафіксувати ці зміни в Додатку до договору узгодження умов договору про надання послуг. 

   15. Агентство нерухомості має право отримати у Клієнта інформацію про:

   15.1. Об’єкт чи Запит, який описується у Договорі;

   15.2. основні відомості про особу покупця/користувача об’єкта нерухомості;

   15.3. наявність документів, що підтверджують належність об’єкта нерухомості Клієнту;

   15.4. наявність обмежень (обтяжень) щодо відчуження/надання в користування об’єкта нерухомості;

   15.5. відносини з іншими Агентствами нерухомості;

   15.6. інші відомості, що можуть впливати на якість та законність операції з нерухомістю.

   16. Агентство нерухомості не має права втручатись у роботу Партнера з його Клієнтом.

   17. Агентство нерухомості має право вимагати від Клієнта оплати винагороди (фактично наданих послуг), а також стягнення штрафу та пені, встановлених договором про надання послуг.

   18. Спірні питання між Агентством нерухомості і Клієнтом вирішуються відповідно до умов договору, а в разі недосягнення згоди – у судовому порядку.

   Глава 2. Перелік послуг Агентства нерухомості

   19. Агентство нерухомості на підставі договору надає Клієнтові обов’язкові та факультативні послуги.

   20. Обов’язковими послугами Агентства нерухомості є такі інформаційно-консультативні і (або) представницькі  та посередницькі послуги:

   20.1. ознайомлення Клієнта із цінами на ринку нерухомості та зміною кон’юнктури ринку нерухомості;

   20.2. проведення пошуку і надання Клієнту інформації про об’єкти нерухомості, які відчужуються (надаються в користування), з метою набуття їх Клієнтом у власність (користування) або інформації про потенційних набувачів об’єкта нерухомості, належного Клієнту, з метою відчуження (надання в користування об’єкта нерухомості); 

   20.3. організація проведення огляду (показу) об’єкта нерухомості.

   20.4. надання роз’яснень щодо проведення операції з нерухомістю, а саме: щодо підготовки та оформлення документів для укладення договору відчуження/надання в користування об’єкта нерухомості, видів та способів розрахунків між сторонами договору, порядку та строків звільнення (прийняття) об’єктів нерухомості, зняття з реєстрації місця проживання відчужувачів об’єкта нерухомості та інших осіб, способів забезпечення виконання взаємних обов’язків між покупцем і продавцем, зменшення ризиків під час здійснення операцій з нерухомістю, а також стосовно їх страхування та оподаткування, тощо.

   20.5. ведення переговорів щодо умов операцій з нерухомістю;

   20.6. організація оформлення попереднього договору (договору про завдаток) між Клієнтами;

   21. Факультативними (необов’язковими) послугами Агентства нерухомості є:

   21.1. перевірка та допомога у підготовці повного комплекту правовстановлюючих, технічних та інших документів на об’єкт нерухомості, необхідних для відчуження чи передачі у користування, а також наявності арешту (заборони відчуження), обмежень, обтяжень на об’єкт нерухомості;

   21.2. з’ясування (уточнення) стану розрахунків власника об’єкта нерухомості з оплати за комунальні послуги та послуги зв’язку;

   21.3. опис об’єкта нерухомості і складання Акту опису та визначення вартості об’єкта нерухомості;

   21.4. організація укладення договорів з операцій з нерухомістю;

   21.5. відкрите ексклюзивне представництво інтересів Клієнта;

   21.6. забезпечення виконання взаємних обов’язків Покупця і Продавця (Орендаря і Орендодавця) в операціях з нерухомістю за допомогою фінансових важелів.

   22. Надання факультативних послуг Агентство нерухомості здійснює за усним чи письмовим дорученням Клієнта.

   23. Вартість факультативних послуг може входити до складу винагороди Агентства нерухомості, якщо це було обумовлено сторонами в письмовій формі.

   24. У випадку відмови Клієнта від послуг Агентства нерухомості, останнє вправі вимагати від Клієнта оплати винагороди чи фактично наданих послуг за умовами договірних відносин.


   Розділ III. Норми професійної етики Агента нерухомості

   25. Агент нерухомості повинен керуватися чинним законодавством України та положеннями цих Правил, а також Золотим Правилом, що використовується протягом століть: “Поводься з іншими так, як би ти хотів, щоб поводилися з тобою”. 

   26. Агент нерухомості повинен: 

   26.1. не вчиняти протизаконних дій в операціях з нерухомістю;

   26.2. обслуговувати Клієнтів якісно та компетентно;

   26.3. дотримуватись конфіденційності в наданні послуг;

   26.4. вирішувати суперечки виключно шляхом переговорів; залучення комісії з етики, арбітражної комісії, в крайньому випадку вирішувати суперечки з участю суду, господарського чи третейського суду; 

   26.5. надавати послуги Клієнтам з додержанням норм чинного законодавства та етичних норм, і не вчиняти дій, що створюють для інших осіб умови, які можуть спричинити порушення чинного законодавства; 

   26.6. діяти, як незацікавлена особа, неупереджено і об’єктивно; 

   26.7. вважати захист інтересів свого Клієнта основним завданням, але при цьому поводитись зі всіма сторонами чесно; 

   26.8. уникати перебільшення, введення в оману, приховування чи перекручування відомих йому фактів, що мають відношення до об’єкта власності чи до договору; 

   26.9. узгодити умови договору між сторонами в письмовій формі; 

   26.10. критично ставитися до будь-якої інформації, що має значення для виконання замовлення, перевіряти її до застосування або використання; 

   26.11. при виконанні договору роз’яснити всі незрозумілі Клієнту терміни та моменти, що використовуються у професійній діяльності Агентства нерухомості. 

   27. Агент нерухомості не повинен:

   27.1. порушувати умов укладеного договору з Клієнтом без його відома та узгодження;

   27.2. обманювати Клієнта;

   27.3. використовувати безпорадність недієздатних громадян;

   27.4. проводити операції з нерухомістю без повноважень, а також встановлювати чи змінювати ціну об’єкта без погодження з Клієнтом; 

   27.5. свідомо чи несвідомо надавати недостовірну і неперевірену інформацію, робити невірні твердження чи твердження, що вводять в оману, відносно конкурентів та їхньої підприємницької діяльності; 

   27.6. відмовляти у рівноправних послугах будь-якій особі незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового чи сімейного стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками; 

   27.7. надавати послуги, що є поза сферою його повноважень, якщо воно не використовує допомогу уповноважених осіб;

   27.8. використовувати інформацію, отриману за час роботи в складі Агентства нерухомості, без згоди та відома останнього;

   27.9. співпрацювати з іншими Агентствами (Агентами нерухомості), проти яких є заперечення з боку Клієнта; 

   27.10. обговорювати з Агентом нерухомості Партнера, Клієнтом суми своєї особистої винагороди за фактично надані послуги;

   27.11. отримувати винагороду від Клієнта чи Партнера, без відповідного доручення на це керівника свого Агентства нерухомості.

   28. Неетичним та недопустимим вважається: 

   28.1. будь-які форми шпіонажу, введення в операції третіх осіб чи Агентств нерухомості; конкуренція має базуватися на засадах компетентності, якості виконання робіт, партнерства; 

   28.2. надання послуг з нерухомістю, в якій Агентство нерухомості має поточну або потенційну зацікавленість, окрім винагороди за надання послуг, поки інформація про таку зацікавленість не буде надана усім сторонам операції;

   28.3. розголошення і розповсюдження інформації про конфлікти, що мали місце між окремими Агентствами нерухомості або Агентами нерухомості, без встановлення вини сторони конфлікту;

   28.4. складання договорів без визначення відповідальності Агентства нерухомості або Клієнта; 

   28.5. ставлення інтересів Агентства нерухомості понад інтересами Клієнта; спрямованість дій Агентства нерухомості повинна бути направлена на задоволення інтересів Клієнта, який платить винагороду; 

   28.6. рекламування тих послуг, які фактично не надаються або надаються неякісно;

   28.7. звертання уваги Агента нерухомості іншого Агентства нерухомості, а тим більше увагу Клієнта на вади психологічного, соціального, культурного чи іншого статусу Клієнта;

   28.8. обслуговування Клієнта Партнера без дозволу та відома Партнера: учасник ринку нерухомості не має право пропонувати власнику об'єкта ріелторську послугу, якщо по цьому об'єкту у власника діє письмовий ексклюзивний договір з іншим Агентством нерухомості. Підписання ексклюзивного договору з власником, що знаходяться в договірних відносинах по цьому об'єкту з іншим ріелтором, вважається неприпустимим та є підставою звернутись у арбітражну комісію

   28.9. надання неактуальної та недостовірної інформації про об’єкт Клієнту в засоби масової інформації та іншим Агентствам нерухомості; інформація про вартість об’єкта має відповідати домовленостям між Клієнтом та Агентством нерухомості, що зафіксовані у договорі або іншому письмовому документі,  виключно за письмовою згодою.  

   28.10. вдавання до антиреклами стосовно іншого Агента нерухомості (Агентства нерухомості) чи використовування цього методу при рекламуванні своєї діяльності;

   28.11. отримання винагороди більше чим з однієї сторони операції (Клієнта, Партнера) без інформування усіх сторін операції та згоди на це.

   29. Агент нерухомості зобов’язаний дотримуватись у своїй діяльності принципів компетентності, справедливості, добросовісності, відповідальності та дотримання високого ідеалу моральної поведінки в стосунках з Клієнтом та Агентством нерухомості. Ніякий стимул отримання прибутку і ніяке замовлення від Клієнта не може виправдати відхилення від цього ідеалу і принципів. 

   30. Компетентність Агента нерухомості полягає у високому рівні професійної підготовки, фундаментальному знанні чинного законодавства, практики його застосування, опанування тактики, методів і прийомів діяльності агента нерухомості.

   Агент нерухомості має постійно працювати над вдосконаленням своїх знань і професійної майстерності, володіти досконалою інформацією про зміни у чинному законодавстві, слідкувати за зміною кон’юнктури на ринку нерухомості.

   Якщо в процесі роботи Агент нерухомості виявив недостатність компетенції, він зобов’язаний повідомити про це Агентство нерухомості, яке повинно прийняти всі заходи для виконання замовлення, зокрема, залучити інших фахівців. 

   У разі неможливості вдатися до таких заходів Агентство нерухомості зобов’язане відмовитися від виконання замовлення. 

   31. Агент нерухомості повинен як у своїй професійній діяльності, так і в приватному житті бути чесним і порядним, поважати права, законні інтереси, честь, гідність, репутацію та почуття осіб, з якими він спілкується в процесі своєї професійної діяльності.

   32. Всією своєю діяльністю Агент нерухомості повинен стверджувати повагу до своєї професії, її сутності і громадського призначення, сприяти зберіганню та підтвердженню її престижу.

   Цей принцип повинен дотримуватись у всіх сферах діяльності Агента нерухомості: професійній, громадській, публіцистичній та іншій.

   33. Агент нерухомості повинен як у своїй професійній діяльності, так і в приватному житті, дбаючи про престиж своєї професії, забезпечувати високий рівень культури, поведінки, поводити себе гідно, стримано, тактовно, зберігаючи самоконтроль і витримку при здійсненні своєї професійної діяльності, мати приємний та охайний зовнішній вигляд.

   34. Під час своєї роботи Агент нерухомості зобов’язаний використовувати всі розумно необхідні і доступні йому законні засоби для ефективного обслуговування Клієнта з метою задоволення його інтересів.

   35. Агент нерухомості має виявляти активність у збиранні інформації про факти, які стосуються предмету його роботи, бути принциповим і наполегливим у використанні дозволених законом засобів їх отримання.

   36. Агент нерухомості не повинен допускати по відношенню до іншого Агента нерухомості висловлювань, що принижують його честь, гідність, завдають шкоди його діловій репутації, нетактовних та принизливих висловів, поширення свідомо неправдивих відомостей про нього.

   Допустимими формами реагування Агента нерухомості на незаконну або неетичну поведінку іншого Агента нерухомості, яким заподіяна або може бути заподіяна шкода, його інтересам, слід вважати звернення (заяви, скарги) до Агентства нерухомості, в складі якого працює інший Агент нерухомості, чи до (Арбітражної комісії) Агентів нерухомості, яка наділена повноваженнями щодо розгляду дій агентів нерухомості та надання тлумачення положень цих Правил, а також використання інших форм захисту прав та законних інтересів особи, передбачених чинним законодавством.

   Агент нерухомості повинен уникати розголосу в засобах масової інформації (або поширення іншим способом) відомостей, що ганьблять іншого Агента нерухомості, якщо цього не вимагають його власні законні інтереси та інтереси його Клієнта.

   Агент нерухомості не повинен обговорювати з Клієнтами обставини, що стосуються особистого життя іншого Агента нерухомості, його матеріального стану, походження, національної належності, та інші обставини, що стосуються Агента нерухомості, які не мають відношення до суті конкретної операції з нерухомістю.

   37. Агент нерухомості повинен діяти добросовісно, а саме своєчасно і у повному обсязі виконувати усі прийняті на себе зобов’язання, вживати заходів для справедливого і цивілізованого вирішення спорів, які можуть виникнути у процесі діяльності, не допускати зловживань наданими їм правами з метою урахування інтересів Клієнта. 

   38. Агент нерухомості зобов’язаний пильно і ретельно захищати інтереси Клієнтів, вживати усіх дозволених законодавством заходів для утвердження інтересів Клієнта, як першочергових. 

   39. Агент нерухомості, при роботі з Клієнтом, повинен при першій вимозі пред’являти йому візитівку.

   40. Агент нерухомості зобов’язаний повідомляти керівнику Агентства нерухомості чи уповноваженій ним особі про усі обставини проходження операції з нерухомістю.

   41. Агент нерухомості має виконувати свої обов’язки сумлінно і з таким ступенем старанності, дбайливості і уміння, який виявляють за таких самих обставин і у такому самому становищі звичайні розсудливі люди.

   42. Відповідальність за будь-яке некоректне зауваження щодо Клієнта, яке призвело до негативних наслідків, несе Агент нерухомості.

   Розділ IV. Норми взаємовідносин Агентств нерухомості

   Глава 1. Основні положення проведення спільних операцій

   43. При проведенні спільних операцій з нерухомості, Агентства нерухомості зобов’язані:

   43.1. дотримуватися у своїй діяльності вимог цих Правил та партнерських відносин;

   43.2. дотримуватися повної конфіденційності відносин, у тому числі не розголошувати інформацію про винагороду Партнера, окрім усіх учасників операції;

   43.3. повідомити Партнера наперед, до спільного показу, про усі Агентства нерухомості, які є учасниками спільної операції; у випадку появи інших завчасно необумовлених партнерів після спільного показу, Партнер вправі вимагати своєї частки винагороди відповідно до попередньої домовленості щодо розподілу винагороди;

   43.4. узгодити порядок та форму просування інформації; 

   43.5. не використовувати інформацію Партнера без його попереднього повідомлення, згоди та узгодження із ним усіх істотних умов перспективи такої співпраці; 

   43.6. не втручатись у діяльність Партнера;

   43.7. надавати послуги Клієнтам відповідно до Переліку послуг; відносини з Клієнтами організовувати виключно на договірних засадах;

   43.8. не сприяти укладенню попереднього договору (договору завдатку, авансу), відчуження чи передачі в користування об’єкта нерухомості, запропонованого Партнером, без відома останнього;

   43.9. надати на вимогу Партнеру копію підписаного з Клієнтом Акту огляду об’єкта нерухомості (рекомендованого зразка);  

   43.10. провести взаєморозрахунки відповідно до встановленого наперед порядку розподілу винагороди; 

   43.11. забезпечувати реалізацію взаємних комерційних інтересів способами, які не суперечать чинному законодавству та цим Правилам.

   44. Підготовку нерухомості до відчуження проводить Агентство нерухомості, яке має відносини з власником нерухомості, якщо про інше не домовились Партнери.

   45. За повноту, достовірність і актуальність інформації для співпраці несе відповідальність Агентство нерухомості, яке запропонувало інформацію до співпраці.

   46. Клієнти Агентства нерухомості, отримані від інших Агентств нерухомості внаслідок співпраці, не повинні обслуговуватись без відома цих Агентств нерухомості у розпочатій спільній операції.

   47. Розподіл виконання робіт та винагороди за проведення спільної операції з нерухомістю визначається наперед за спільною згодою Партнерів.

   48. Акт огляду об’єкта нерухомості з Клієнтом-покупцем (орендарем) укладає, як правило, Агентство нерухомості, яке власне і представляє його інтереси.

   49. Якщо Агентства нерухомості не досягнули інакшого, зафіксованого в узгодженій формі, то розподіл винагороди за спільною операцією здійснюється наступним чином:

   49.1. у випадку розрахунків між двома Агентствами нерухомості винагорода розподіляється в рівних частинах чи згідно правил МЛС (продаж, оренда та комерція)

   49.2. кожне з Агентств нерухомості, учасників спільної операції, самостійно розраховується з особою, від якої Агентством нерухомості отримано та реалізовано інформацію щодо об’єкта спільної операції, відповідно до домовленостей між ними, якщо наперед це не було обумовлене. 

   50. Взаємні розрахунки у спільних операціях можуть здійснюватись лише між Агентствами нерухомості, тобто у формі, погодженій керівниками Агентств нерухомості чи їх уповноваженими представниками. Розрахунки між Агентами нерухомості не здійснюються.

   Взаєморозрахунки відповідно до узгодженого чи встановленого порядку розподілу винагороди проводяться в день закриття угоди,але не пізніше трьох днів після закінчення спільної операції.

   51. Агентства нерухомості мають право:

   51.1. допомагати Партнеру з його згоди в підготовці документів чи юридичному супроводі укладення договору відчуження (надання в користування) об’єкта нерухомості;

   51.2. відкрито обговорювати при усіх учасниках операції, хто та чиї інтереси безпосередньо представляє і відстоює; при потребі фіксувати результати досягнутих домовленостей; 

   51.3. від моменту укладання попереднього договору має право отримати у партнера інформацію про хід здійснення спільної операції 

   52. Партнер, який представляє інтереси Клієнта - продавця (орендодавця) об’єкта нерухомості, зобов’язаний:

   52.1. укласти з Клієнтом договір на надання послуг за рекомендованим зразком;

   52.2. з’ясувати у свого Клієнта про наявність (відсутність) арешту (заборони на вчинення дій) на об’єкт нерухомості;

   52.3. перевірити комплектність правовстановлюючих документів щодо об’єкта нерухомості та, при необхідності, сприяти у підготовці комплекту необхідних документів для відчуження (передачі в користування);

   52.4. сприяти в укладанні між Клієнтами попереднього договору (договору завдатку) в обов’язковій присутності представника Партнера;

   52.5. не давати Партнеру неактуальну чи недостовірну інформацію про об’єкт нерухомості;

   52.6. сприяти в оформленні забезпечень виконання взаємних обов’язків Клієнтів між собою у спільній операції з допомогою фінансових важелів. 

   53. Партнер, який представляє інтереси Клієнта - Покупця (орендаря) об’єкта нерухомості, зобов’язаний:

   53.1. укласти з Клієнтом договір на надання послуг за рекомендованим зразком;

   53.2. укласти з Клієнтом Акт огляду об’єкта нерухомості за рекомендованим зразком;

   53.3. не надавати інформацію іншим Агентствам нерухомості, яку отримано від Партнера щодо об’єкта нерухомості, без його попереднього повідомлення та згоди про це;

   53.4. повідомляти Партнера про кожний показ (огляд) об’єкта нерухомості, який був організований за попереднім дозволом Партнера та проведений не в присутності представника Партнера, і про результати проведеного показу;

   53.5. нести повну відповідальність за оплату Клієнтом послуг, які надані Партнером;

   53.6. сприяти у стягненні в примусовому порядку оплати послуг у випадку невиконання Клієнтом своїх зобов’язань щодо оплати послуг;

   53.7. оплатити послуги Партнера, який надав інформацію про об’єкт для відчуження або передачі в користування протягом 3-х банківських днів після отримання.

   Глава 2. Обмін інформацією між Агентствами нерухомості

   54. Обмін інформацією базується на засадах вільного вибору та надання інформації. 

   Агентство нерухомості не має право використовувати інформацію іншого Агентства нерухомості без його попереднього повідомлення та згоди.

   Агентство нерухомості, яке передало інформацію іншому Агентству нерухомості, вправі вимагати від Партнера належної йому частини винагороди, якщо Партнером було використано отриману інформацію. 

   55. Обмін інформацією між Агентствами нерухомості (Агентами нерухомості) може здійснюватись різними способами, зокрема, шляхом зазначення переданої інформації в Акті огляду, який підписується Клієнтами і представниками Агентств нерухомості. 

   56. Не може надаватись інформація про адресу об’єкта нерухомості та юридичний статус власників об’єкта, контакти Клієнта (номери телефонів, електронні адреси та інше) без підписання Партнера зі своїм Клієнтом договору про надання послуг та Акту огляду за рекомендованим зразком чи отримання в узгодженій формі гарантії про оплату Клієнтом наданих послуг. Клієнт-покупець

   57. Оголошення про вартість об’єктів подається відповідно до домовленостей між Агентством нерухомості та Клієнтом, які зафіксовані у Договорі, без (або з) зазначення розміру винагороди Агентства нерухомості.

   Глава 3. Права та обов’язки Агентів нерухомості у спільній операції Партнерів

   58. Агент нерухомості Агентства нерухомості, яке представляє інтереси Клієнта – Продавця (Орендодавця), у спільній операції Партнерів - 

   58.1. має право:

   вимагати від Агента Партнера підписати Акт огляду та надати його копію;

   відмовити Партнеру у показі запропонованого Об’єкта, якщо на показ з’явилися Агенти нерухомості інших Агентств нерухомості, присутність яких попередньо не була погоджена.

   58.2. не має права:

   в разі запізнення Агента нерухомості партнера, без попереднього усного дозволу чи поточного дозволу телефонним зв’язком, вести переговори та заводити Клієнта Партнера на Об’єкт;

   надавати інформацію про будь-які інші Об’єкти, навіть за проханням Клієнта Партнера.

   58.3. зобов’язаний:

   своєчасно з’явитися на зустріч; в разі запізнення або відсутності обов’язково організувати доступ Агента нерухомості Партнера та його Клієнта на Об’єкт нерухомості;

   надати відому йому достовірну інформацію про Об’єкт на вимогу Клієнта Партнера;

   при наявності надати копію технічного паспорта на Об’єкт.

   59. Агент нерухомості, який представляє інтереси Клієнта - Покупця (Орендаря), у спільній операції Партнерів - 

   59.1. має право:

   при потребі надати усний попередній дозвіл чи поточний дозвіл телефонним зв’язком Агенту нерухомості Партнера показати Об’єкт покупцю;

   не давати дозволу обмінюватись телефонними номерами Клієнтам, свого Клієнта з Агентом нерухомості Партнера.

   вимагати в Агентства нерухомості Партнера після спільного показу ознайомлення з оригіналами або копіями правовстановлюючих документів на Об’єкт, який оглянув Клієнт;

   59.2. не має права:

   в разі запізнення Агента нерухомості Партнера, без його усного дозволу чи поточного дозволу телефонним зв’язком, заводити свого Клієнта на Об’єкт Партнера;

   надавати інформацію про будь-які інші Об’єкти, навіть за проханням Клієнта Партнера.

   59.3. зобов’язаний:

   попереджати Клієнта про принципи роботи СПП;

   своєчасно з’явитися на зустріч; 

   в разі запізнення або відсутності обов’язково попередити Агента нерухомості Партнера та Клієнта;

   вимагати від Клієнта підписати Акт огляду;

   на вимогу Агента нерухомості Партнера підписати Акт огляду;

   попередити Клієнта про запропонований Об’єкт, якщо йому відомі будь-які факти про приховування недоліків;

   повідомити Клієнта про всі правові наслідки та ризики при купівлі даного Об’єкта.

   Глава 4. Наслідки реалізації інформації 

   при виході Агента нерухомості з Агентстванерухомості

   60. У разі виходу Агента нерухомості з Агентства нерухомості (переходу Агента нерухомості на роботу в інше Агентство нерухомості чи початку самостійного ведення агентської діяльності з нерухомістю) Агентство нерухомості, власник Акту огляду, має право на винагороду у всіх випадках, коли Агентом нерухомості надалі було реалізовано інформацію, отриману ним під час його попередньої роботи в Агентстві нерухомості та зазначену в Акті огляду, а Агентство нерухомості, в склад якого перейшов працювати Агент нерухомості, участі у первинному показі об’єкта нерухомості не брало.

   Власником інформації, зазначеної в Акті огляду, є Агентство нерухомості, яке здійснило первинний показ об’єкта нерухомості. 

   Розподіл винагороди між Агентством нерухомості та Агентом нерухомості в такому випадку здійснюється відповідно до встановленого ними розподілу винагороди, чинного в час роботи Агента нерухомості в Агентстві нерухомості.

   61. Агентство нерухомості, в яке перейшов працювати Агент нерухомості, не має право на отримання винагороди, якщо інформація про Об’єкт або Клієнта була отримана Агентом під час роботи на попередньому Агентстві нерухомості.

   Агентство нерухомості, в яке перейшов працювати Агент нерухомості, має право в такому випадку на винагороду за надання Клієнту юридичних чи інших фактично наданих послуг. 

   62. У випадку отримання Агентом нерухомості, який вийшов зі складу Агентства нерухомості, чи Агентством нерухомості, в склад якого перейшов працювати Агент нерухомості, винагороди за надання інформаційних послуг, яке було здійснене в час попередньої роботи Агента нерухомості в складі іншого Агентства нерухомості, останнє, як власник Акту огляду об’єкта нерухомості, має право вимагати отримання належної йому винагороди від особи, яка отримала винагороду.

   Особа, яка отримала винагороду в такому випадку, зобов’язана сплатити Агентству нерухомості, володільцеві Акту огляду об’єкта нерухомості, належну йому винагороду в трьохденний термін з моменту отримання письмової вимоги.

               Глава 5. Правила переходу Агента нерухомості у інше Агентствонерухомості.

   У разі виходу Агента нерухомості з Агентства нерухомості та переходу в інше Агентство нерухомості, Агент зобов’язаний повідомити керівництво іншого Агентства нерухомості про попереднє  місце його  роботи в Агентстві нерухомості. В свою чергу, інше Агентство нерухомості на власний розсуд може вирішити приймати такого Агента на роботу в Агентство нерухомості без попередньої перевірки інформації і рекомендацій наданої Агентом, чи ні. 

   Розділ V. Відповідальність

   63. Шкода, завдана особі внаслідок незаконних дій або невиконання чи неналежного виконання обов’язків, відшкодовується іншою стороною в повному обсязі.

   64. Агентство нерухомості, на яке за попередньою домовленістю Партнерів покладено обов’язок отримання винагороди за спільною операцією, несе відповідальність перед Партнером за правильне оформлення договірних відносин з Клієнтом, отримання коштів за спільною операцією, вжиття заходів щодо стягнення коштів з недобросовісного Клієнта в примусовому порядку та своєчасну сплату належної Партнеру суми винагороди за спільною операцією. 

   65. За несвоєчасну сплату належної частини винагороди Партнера Агентство нерухомості, яке отримало оплату за спільною операцією, зобов’язане сплатити Партнеру, окрім належної суми винагороди, пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України за кожний день прострочення.

   66. Звернення Агентства нерухомості до суду з позовом про стягнення боргу до Клієнта, який не сплатив винагороду за спільною операцією Агентств нерухомості, зупиняє нарахування та сплату Партнеру належної суми винагороди та пені за прострочення розрахунку. 

   67. За несвоєчасну сплату Агентом нерухомості чи Агентством нерухомості, в яке перейшов працювати Агент нерухомості, належної винагороди за надання інформаційних послуг Агентству нерухомості, володільцю Акту огляду, винна особа, яка отримала винагороду за надання інформаційних послуг, зобов’язана сплатити Агентству нерухомості, володільцю Акту огляду, окрім належної суми винагороди, пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України за кожний день прострочення.

   68. Агентство нерухомості несе відповідальність за дії Агента, який працює у його складі, відповідно до чинного законодавства та цих Правил.

   Розділ VI. Вирішення суперечок

   69. Всі суперечки, які виникають між учасниками операції з нерухомістю, вирішуються шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди зверненням до Арбітражного комітету ВРВ АФНУ  або в судовому порядку.

   70. Членами комісії можуть бути представники Агентств нерухомості, які підписали дані правила та були обрані шляхом голосування на загальних зборах учасників Агентської діяльності з нерухомістю. 

   71. Рішення прийняті Комітетом з питань професійної етики Агентств нерухомості ВРВ АФНУ повинні виконуватися сторонами конфлікту в обов’язковому порядку.

   72. У разі не згоди з рішенням Арбітражного комітету ВРВ АФНУ, не згодна сторона має право в 5-ти денний термін подати заяву до голови ВРВ АФНУ про винесення питання на чергові або позачергові загальні збори ВРВ АФНУ для винесення нового рішення.

   (Договір є відкритим для приєднання та підписання усіма Агентствами нерухомості, які легально працюють на ринку нерухомості та визнають положення Правил агентської діяльності з нерухомістю.

   Для Агентств нерухомості, які підписали цей Договір та мають між собою спір, що виник з цивільних та господарських правовідносин, цей Договір є третейською угодою. 

   Оригінальний примірник Договору знаходиться на зберіганні у Депозитарія Договору.

   Депозитаріями цього Договору є ВРВ АФНУ.

   Правила можуть змінюватись та доповнюватись, дивитись останню редакцію)